RA'94
 • ochrona niskotemperaturowych materiałów TL,
 • generowany sygnał akustyczny informuje o stanie urządzenia i intensywności świecenia materiału TL,
 • oprogramowanie sterujące wykonywaniem pomiaru wspomaga opracowanie danych od detektora do bazy danych,
 • dla pomiarów sygnałów TL o małej intensywności oraz redukcji efektów chemoluminescencji zaleca się wykonywanie pomiarów w osłonie argonowej
 • opcje elementu grzejnego i szuflady zapewniają pomiar:
  • detektorów
  • kart dozymetrycznych
  • proszków
  • z automatycznym wysuwem szuflady
  • z odczytem kodu paskowego detektora

© MIKROLAB 2001-2012