READER - pomiar dawki pochłoniętej
Materiały TL są nagrzewane w trzyetapowym cyklu pomiarowym: grzanie wstępne, etap odczytu i wygrzewanie końcowe. Temperatury i czasy poszczególnych etapów są programowane, co daje możliwość dostosowania warunków pomiaru do rodzaju użytego materiału. Standardowe nastawy temperatur i czasów umożliwiają pomiary dla LiF:Mg,Ti. Pomiary TŁO i TEST dokumentują warunki pomiarów.

XREADER - rejestracja krzywej w 3-etapowym grzaniu
W czasie trzyetapowego cyklu nagrzewania następuje rejestracja krzywej wyświecania materiału TL w funkcji czasu z równoczesnym jej zapisem w pamięci i kreśleniem na ekranie monitora PC "on line".

ANALYSER - analiza krzywych wyświecania TL
W tym modzie pracy materiały TL są nagrzewane liniowo z zaprogramowaną prędkością, aż do zadanej przez operatora temperatury maksymalnej. Przyrząd rejestruje krzywą świecenia materiału TL w funkcji temperatury z równoczesnym zapisem w pamięci i kreśleniem jej na ekranie monitora PC.

© MIKROLAB 2001-2012