RA '94
1. Czułość programowana nastawą dla referencyjnego źródła światła
2. Dokładność +/-2% dla wielokrotnego odczytu detektora
3. Stabilność lepsza niż +/- 2 % podczas 8 godzin pracy
4. Czas pomiaru mod READER : 3-180 s; standard 22 s
mod XREADER : 3-180 s; standard 22 s
mod ANALYSER: 25 s - 4000 s
5. Nagrzewanie trzystopniowe temp. od 40°C do 400°C w każdym z etapów
czas każdego etapu od 1 s do 60 s
6. Grzanie liniowe programowane w zakresie: 0.1 - 20oC/s
7. Maksymalna temperatura programowana od 40oC do 400oC
8. Wysokie napięcie fotopowielacza regulowane automatycznie
9. Grzejnik stop platynowy o wysokiej stabilności temperaturowej
10. Wyjścia cyfrowe wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD
przyciski programowania 6
łącze równoległe CENTRONICS
łącze szeregowe RS-232C
11. Zasilanie 230V+/-10%, 0.8A, 50Hz
12. Temperatura eksploatacji 10°C-35°C
13. Wymiary 345 x 225 x 340 mm
14. Waga 18 kg

© MIKROLAB 2001-2012