Laboratoryjny Czytnik Materiałów Termoluminescencyjnych RA'94
RA'94 to mikroprocesorowy system do badań, analiz i pomiarów materiałów termoluminescencyjnych TLD. Posiada szeroki zakres pomiarowy, wysoką dokładność i powtarzalność wyników oraz dużą czułość. Warunki pracy toru odczytu wraz z zastosowanym fotopowielaczem są dodatkowo stabilizowane przez automatyczny system kompensacji prądu ciemnego i wysokiego napięcia zasilania, wyręczając operatora. RA'94 we współpracy z mikrokomputerem klasy PC oraz dostarczanym w zestawie oprogramowaniem staje się kompletnym systemem badawczo-pomiarowym. Wszystkie wyniki i parametry pomiarowe mają postać cyfrową i są przesyłane do PC w czasie rzeczywistym, przedstawiane na ekranie monitora w czytelny sposób - tzw. "krzywe świecenia". Każda otrzymana z RA'94 dana jest zapamiętywana w PC na trwałych nośnikach danych, także w sekwencji znaków ASCII do dalszej obróbki i tworzenia baz danych. Użytkownik RA'94 może sam programować wszystkie parametry pomiarowe, a mikroprocesorowy kontroler czuwa nad ich prawidłowym zastosowaniem podczas pomiarów.

Dziedziny zastosowań:
 • Ochrona radiologiczna
 • Datowanie
  • geologia
  • geochronologia
  • archeologia
 • Medycyna onkologia
 • Badania środowiskowe radon
 • Fizyka medyczna
 • Fizyka eksperymentalna
 • Kontrola napromienienia

RA'94 Analiza, badania i pomiary TL
 • zjawiska występujące w materiałach TL
 • pomiary dawek promieniowania pochłoniętego
 • datowanie materiałów geologicznych
 • postać materiałów badanych:
  • detektory
  • proszki
  • detektory w kartach dozymetrycznych

ADRES FAX INTERNET
MIKROLAB s.c.
ul. Cieszyńska 9
30-015 Kraków
Polska
+48 12 654 55 42 www.tld.com.pl
TELEFON E-MAIL
+48 12 654 55 42 tld@tld.com.pl

© MIKROLAB 2001-2012