TEMPERATURA nagrzewania
materiału TL (dokładność 0,1°C) i czas trwania (dokładność 1sek.) poszczególnych etapów grzania są programowane przez operatora w/g krzywej grzania:
 • Ie - grzanie wstępne
 • IIe - zakres liniowo narastającej temperatury
 • IIIe- anilacja

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH POMIAROWYCH
  Wyniki pomiarów i stan urządzenia są:
 • wyświetlane na wyświetlaczu LCD
 • zapamiętane w pamięci urządzenia
 • wysłane na drukarkę łączem Centronics
 • transmitowane do systemu PC łączem RS232C
 • eksportowane w formacie ASCII
 • raportowane w zbiorze

RA'94 posiada
 • system procesorowo kontrolowanej kompensacji prądu ciemnego fotopowielacza
 • automatyczną regulację czułości toru pomiarowego w/g wbudowanego kalibracyjnego źródła światła z dokładnością do 0,5%
 • termoelektryczną stabilizację temperatury fotopowielacza PMT
 • element grzejny ze stopu platynowego
 • stabilizację temperatury badanego materiału TL od 40°C do 400°C z dokładnością 0,1°C
 • trzy etapy programowanego nagrzewania próbki
 • zakres dynamiki przetwornika I-F 8 dekad
 • stabilizację zasilania HV fotopowielacza z dokładnością 1/10000
 • wbudowany filtr optyczny dla eliminacji promieniowania podczerwonego
 • wbudowany przepływomierz dozowania gazu szlachetnego dla eliminacji chemoluminescencji
 • RA'94 jest prosty w obsłudze - programowanie wszystkich parametrów pomiaru z klawiatury 6-przycisków lub z PC.
 • lekką ergonomiczną konstrukcję
 • wysoki komfort obsługi
 • pracuje samodzielnie lub pod kontrolą PC
 

© MIKROLAB 2001-2012